Welkom bij wierden.ikpraatmee.nl

Welkom op het online onderzoeks- en discussieplatform van de gemeente Wierden. Hier kunt u online meepraten over alles wat in onze gemeente speelt. Als u zich aanmeldt, kunt u meedoen aan enquêtes, discussies en peilingen. Ook vragen wij u regelmatig naar uw mening over zaken die spelen in onze gemeente. Praat mee!

Aanmelden    

Toekomstvisie gemeente Wierden


De toekomst van de gemeente Wierden. het kan alle kanten op, maar welke kant moet het volgens u op? Denkt u met ons mee over de toekomstvisie en daarmee de richting die we inslaan? Vul dan de volledige vragenlijst in of kies zlef de onderwerpen waar u over wilt meedenken. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs.

10
sep

Denk mee over de toekomst van onze gemeente


Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig? We zijn benieuwd naar uw mening hierover. Om zo te komen tot een visie op de gehele gemeente Wierden waarin duidelijk wordt welke kant het op gaat.

17
aug

Denk mee over onze dorpscentra


In onze gemeente werken we hard aan de toekomst van de dorpscentra van Enter en van Wierden. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de input van ondernemers en natuurlijk ook van onze inwoners. U kon t/m 6 september deelnemen aan dit onderzoek.

14
apr

Enquête biodiversiteit; meerderheid wil zelf ook graag aan de slag


Het gemeentegroen anders onderhouden, dat is het belangrijkste aandachtspunt dat inwoners aan de gemeente Wierden meegeven over biodiversiteit en de rol van de gemeente hierin. Dat blijkt uit de enquête die onlangs is gehouden via wierden.ikpraatmee.nl.

17
feb

Praat mee tijdens het online klimaatcafé


Op maandag 1 maart en donderdag 4 maart organiseert de gemeente Wierden een online klimaatcafé. Tijdens de klimaatcafé's gaan we in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast na een flinke regenbui of extreme hitte tijdens de zomer. Praat u ook mee?

12
feb

Resultaten onderzoek afval


Van 2 oktober tot en met 18 oktober 2020 ging de gemeente Wierden online in gesprek met 747 inwoners die in laagbouw wonen. Via een vragenlijst op het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl konden zij hun mening geven over het huidige afvalbeleid. Inwoners die in hoogbouw wonen, ontvingen een brief met een aantal vragen over de afvalvoorzieningen voor hoogbouwbewoning.

22
okt

Enquête over dienstverlening aan ondernemers


Juist nu, tijdens de coronacrisis, willen wij ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom vragen wij aan alle ondernemers in onze gemeente om een vragenlijst in te vullen en ons te laten weten hoe zij de dienstverlening aan ondernemers én het ondernemersklimaat ervaren.

10
sep

Starters op de woningmarkt willen het liefst een woning in hun eigen dorp


Bijna alle jongeren tot 23 jaar (98%) uit de gemeente Wierden gaan binnen nu en 5 jaar op zoek naar een woning. 

Van 11 mei t/m 14 juni 2020 ging de gemeente Wierden in gesprek met 270 starters uit de gemeente Wierden over hun (toekomstige) woonwensen. Via een vragenlijst op het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl konden zij hun mening geven. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente zien in hoeverre het huidige woningaanbod en de woonomgeving van de gemeente Wierden passen bij de woonwensen van starters.

15
mei

Uitkomsten onderzoek naar koopgedrag voor de coronacrisis


De gemeente Wierden heeft in 2019 meegedaan met het Koopstromenonderzoek waarin het koopgedrag van consumenten centraal staat. Belangrijkste onderzoeksvragen: Wie koopt wat, waar en waarom juist daar? Hoe functioneert de detailhandel?

11
mei

Woonwensen-onderzoek afgerond


Het onderzoek naar de woonwensen van starters in de gemeente Wierden is afgerond. We zijn erg blij met alle binnen gekomen antwoorden en we verwachten binnenkort via deze website de resultaten aan u kenbaar te kunnen maken.

14
apr

Koopzondag blijft ongewijzigd


In januari vroegen we u naar uw mening over de koopzondag die in de gemeente Wierden in 2019 geïntroduceerd is. Daarnaast vroegen we ook hoe het de winkeliers bevalt om hun winkel, al dan niet, te openen op zondag. 

17
jan

Praat en denk mee over het nieuwe cultuurbeleid


Voelt u zich betrokken bij cultuur in onze gemeente? Heeft u er ideeën over? Een mening? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen ons cultuurbeleid actualiseren, en zijn op zoek naar mensen die daarvoor input willen leveren.

17
dec

Help mee met de naamgeving van fiets- en voetpaden


De commissie Naamgeving gaat ideeën ophalen voor de naamgeving van de voet- en fietspaden in en rond de kernen Wierden en Enter. Lijkt u het leuk hierin mee te denken? U kunt tot en met 31 januari 2020 ideeën voor namen inleveren. Wilt u weten voor welke voet- en fietspaden ze namen zoeken en hoe u op de hoogte kunt blijven? Lees dan snel verder.

28
okt

Onderzoek naar koopgedrag


Als gemeente willen wij graag dat onze dorpscentra aantrekkelijk zijn. Samen met winkeliers en bewoners zetten we ons daarvoor in. Bij een aantrekkelijk centrum hoort ook een mooi winkelaanbod. Daarom willen wij graag weten waar u winkelt en hoe u onze dorspcentra ervaart.

09
okt

Ondanks veel ideeën toch niet voldoende geschikte huurders voor Touwladder


In maart 2018 vroegen we u om mee te denken over de invulling van het karakteristieke pand aan de Schoolstraat in Wierden, waar vroeger De Touwladder zat. 176 reacties zijn er destijds binnengekomen, met 225 ideeën. Ook toonden veel organisaties interesse in een ruimte in het gebouw. In september 2019 werd duidelijk dat we desondanks niet genoeg geschikte huurders kunnen vinden. Nu stelt het college van b&w voor om het gebouw te verkopen. Wat is er intussen allemaal gebeurd?

Hoe vaak leest u De Driehoek?


In onze gemeente verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis-blad De Driehoek. Wij zijn benieuwd hoe vaak u De Driehoek leest.

55% Complete
6% Complete
25% Complete
14% Complete

*64 personen hebben gestemd

Hoe vaak leest u De Wiezer?


Elke woensdag ligt huis-aan-huis-blad De Wiezer op uw deurmat. Hoe vaak leest u deze krant?

60% Complete
11% Complete
16% Complete
13% Complete

*63 personen hebben gestemd

Hoe vaak leest u de gemeentelijke advertentie in het huis-aan-huisblad?


In de huis-aan-huis-bladen verschijnt elke week een gemeentelijke advertentie, waarin u onder andere kunt lezen welke vergunningen zijn verleend. Wij zijn benieuwd hoe vaak u deze advertentie leest.

39% Complete
16% Complete
23% Complete
23% Complete

*62 personen hebben gestemd