Welkom bij wierden.ikpraatmee.nl

Welkom op het online onderzoeks- en discussieplatform van de gemeente Wierden. Hier kunt u online meepraten over alles wat in onze gemeente speelt. Als u zich aanmeldt, kunt u meedoen aan enquêtes, discussies en peilingen. Ook vragen wij u regelmatig naar uw mening over zaken die spelen in onze gemeente. Praat mee!

Aanmelden    

23
okt

Praat mee over het verkeer en vervoer in de gemeente Wierden


De gemeente Wierden werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dat plan staan alle plannen, regels en toekomstvisies op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Wierden. Als inwoner bent u dagelijks onderdeel van het verkeer in onze gemeente en daarom vragen we u om mee te denken via het platform Ikpraatmee.

22
okt

Enquête over dienstverlening aan ondernemers


Juist nu, tijdens de coronacrisis, willen wij ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom vragen wij aan alle ondernemers in onze gemeente om een vragenlijst in te vullen en ons te laten weten hoe zij de dienstverlening aan ondernemers én het ondernemersklimaat ervaren.

02
okt

In gesprek over het huidige afvalbeleid


In 2018 voerden wij het nieuwe afvalbeleid (diftar) in. We zijn erg tevreden over het huidige afvalbeleid en het afvalscheidingsgedrag van onze inwoners. Uit eerder gehouden onderzoeken maken wij op dat onze inwoners over het algemeen ook tevreden zijn over het gewijzigde afvalbeleid. 

10
sep

Starters op de woningmarkt willen het liefst een woning in hun eigen dorp


Bijna alle jongeren tot 23 jaar (98%) uit de gemeente Wierden gaan binnen nu en 5 jaar op zoek naar een woning. 

Van 11 mei t/m 14 juni 2020 ging de gemeente Wierden in gesprek met 270 starters uit de gemeente Wierden over hun (toekomstige) woonwensen. Via een vragenlijst op het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl konden zij hun mening geven. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente zien in hoeverre het huidige woningaanbod en de woonomgeving van de gemeente Wierden passen bij de woonwensen van starters.

15
mei

Uitkomsten onderzoek naar koopgedrag voor de coronacrisis


De gemeente Wierden heeft in 2019 meegedaan met het Koopstromenonderzoek waarin het koopgedrag van consumenten centraal staat. Belangrijkste onderzoeksvragen: Wie koopt wat, waar en waarom juist daar? Hoe functioneert de detailhandel?

11
mei

Woonwensen-onderzoek afgerond


Het onderzoek naar de woonwensen van starters in de gemeente Wierden is afgerond. We zijn erg blij met alle binnen gekomen antwoorden en we verwachten binnenkort via deze website de resultaten aan u kenbaar te kunnen maken.

14
apr

Koopzondag blijft ongewijzigd


In januari vroegen we u naar uw mening over de koopzondag die in de gemeente Wierden in 2019 geïntroduceerd is. Daarnaast vroegen we ook hoe het de winkeliers bevalt om hun winkel, al dan niet, te openen op zondag. 

17
jan

Praat en denk mee over het nieuwe cultuurbeleid


Voelt u zich betrokken bij cultuur in onze gemeente? Heeft u er ideeën over? Een mening? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen ons cultuurbeleid actualiseren, en zijn op zoek naar mensen die daarvoor input willen leveren.

17
dec

Help mee met de naamgeving van fiets- en voetpaden


De commissie Naamgeving gaat ideeën ophalen voor de naamgeving van de voet- en fietspaden in en rond de kernen Wierden en Enter. Lijkt u het leuk hierin mee te denken? U kunt tot en met 31 januari 2020 ideeën voor namen inleveren. Wilt u weten voor welke voet- en fietspaden ze namen zoeken en hoe u op de hoogte kunt blijven? Lees dan snel verder.

28
okt

Onderzoek naar koopgedrag


Als gemeente willen wij graag dat onze dorpscentra aantrekkelijk zijn. Samen met winkeliers en bewoners zetten we ons daarvoor in. Bij een aantrekkelijk centrum hoort ook een mooi winkelaanbod. Daarom willen wij graag weten waar u winkelt en hoe u onze dorspcentra ervaart.

09
okt

Ondanks veel ideeën toch niet voldoende geschikte huurders voor Touwladder


In maart 2018 vroegen we u om mee te denken over de invulling van het karakteristieke pand aan de Schoolstraat in Wierden, waar vroeger De Touwladder zat. 176 reacties zijn er destijds binnengekomen, met 225 ideeën. Ook toonden veel organisaties interesse in een ruimte in het gebouw. In september 2019 werd duidelijk dat we desondanks niet genoeg geschikte huurders kunnen vinden. Nu stelt het college van b&w voor om het gebouw te verkopen. Wat is er intussen allemaal gebeurd?

08
okt

Enquête 'Wat wil jij?' voor jongeren


Wat vind jij van je dorp? Hoe vul jij je vrije tijd in? Om te achterhalen hoe jongeren in de gemeente Wierden hierover denken, kunnen zij tot eind oktober 2019 een enquête invullen. De resultaten worden gebruikt om activiteiten te organiseren die aansluiten bij hun behoefte en interesses.

23
aug

Online enquête over fietsen


De Fietsersbond organiseert ‘Fietsstad 2020’, een landelijke verkiezing waarbij fietsers gevraagd wordt naar hun ervaring met het fietsen in hun eigen dorp of stad. 

22
aug

Donderdag 19 september 2019 Dorpscafé Wierden


Denk en praat mee over de toekomst van het Wierdense winkelgebied

15
aug

Woensdag 28 augustus 2019 Dorpscafé Enter


Denk en praat mee over de toekomst van het Enterse winkelgebied

18
apr

Grote meerderheid voelt zich veilig in Wierden


In maart vroegen we u om uw mening te geven over veiligheid in de gemeente Wierden. In totaal hebben 368 inwoners meegedacht over het actieprogramma veiligheid.

08
mrt

Onderzoek naar veiligheid in de gemeente Wierden


Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Doet u 's avonds de deur open als er wordt aangebeld?

08
mrt

Resultaten duurzaamheidsonderzoek


In het begin van dit jaar vroegen we naar uw mening over grootschalige duurzame energie in onze gemeente.

04
mrt

Gemeente gaat bewoners betrekken bij kwaliteit openbaar groen


Inwoners meer betrekken bij het onderhoud van openbaar groen. Dat is de belangrijkste aanbeveling in het Verbeterplan Openbaar Groen dat is opgesteld naar aanleiding van een motie die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

24
jan

Onderzoek duurzamere gemeente Wierden


In onze gemeente willen we werk maken van meer duurzaamheid. Meer gebruik van schone bronnen van energie en duurzamer grondstoffen gebruik. Voor nu en voor later. Hoe gaan we dat bereiken? Dit kan de gemeente in ieder geval niet alleen. We zijn benieuwd naar uw mening. Daarom vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd. Doet u ook mee?

18
dec

Gebouw Touwladder krijgt nieuwe invulling


Vanaf september 2018 is de onderwijsfunctie van de Touwladder beëindigd en is de gemeente Wierden opzoek naar een nieuwe invulling van het gebouw. Vanwege het karakteristieke pand en ligging wil de gemeente het gebouw behouden. De gemeente zet in op een multifunctioneel gebruik van het pand, gericht op maatschappelijke doeleinden.

18
dec

Top 10 eigenschappen nieuwe burgemeester


Gedurende de eerste week van december vroegen we u mee te denken over de eigenschappen van onze nieuwe burgemeester. De resultaten zijn bekend.

01
nov

Uitkomsten onderzoek bladkorven


Tussen 25 september en 15 oktober vroegen we uw mening over de bladkorf en kon u vervolgens een bladkorf aanvragen.

Hoe vaak leest u De Driehoek?


In onze gemeente verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis-blad De Driehoek. Wij zijn benieuwd hoe vaak u De Driehoek leest.

55% Complete
6% Complete
25% Complete
14% Complete

*64 personen hebben gestemd

Hoe vaak leest u De Wiezer?


Elke woensdag ligt huis-aan-huis-blad De Wiezer op uw deurmat. Hoe vaak leest u deze krant?

60% Complete
11% Complete
16% Complete
13% Complete

*63 personen hebben gestemd

Hoe vaak leest u de gemeentelijke advertentie in het huis-aan-huisblad?


In de huis-aan-huis-bladen verschijnt elke week een gemeentelijke advertentie, waarin u onder andere kunt lezen welke vergunningen zijn verleend. Wij zijn benieuwd hoe vaak u deze advertentie leest.

39% Complete
16% Complete
23% Complete
23% Complete

*62 personen hebben gestemd