Gespreksonderwerpen

Op wierden.ikpraatmee.nl worden regelmatig gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening bij nodig hebben. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op: wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Wierden. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten.


Denk mee over de toekomst

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig? Hoe zorgen wij ervoor dat de gemeente Wierden vitaal en aantrekkelijk blijft, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren? Welke kant moet het op met de gemeente Wierden in de toekomst? Laat ons weten welke kant het volgens u op moet met uw gemeente! U kunt de vragenlijst tot en met 8 oktober 2021 invullen. 

>> Toekomstvisie gemeente Wierden


Denk mee over de centra van onze dorpen

U kon t/m 6 september 2021 deelnemen aan het onderzoek over de centra van Wierden en Enter. Veel inwoners uit de gemeente Wierden hebben de vragenlijst ingevuld. We zijn momenteel druk bezig met het verwerken van de resultaten. 

>>Onderzoek dorpscentra


Afgeronde gespreksonderwerpen

Wilt u weten over welke onderwerpen inwoners in het verleden met ons hebben gepraat?

>> Gespreksonderwerpen uit het verleden