Gespreksonderwerpen

Op wierden.ikpraatmee.nl worden regelmatig gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening bij nodig hebben. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op: wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Wierden. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten.


Heeft u een idee voor de invulling van De Touwladder?

U kent het vast wel, het karakteristieke gebouw aan de Schoolstraat in Wierden waar nu nog basisschool De Touwladder in zit. Na de zomervakantie komt het grotendeels leeg te staan. Wij vroegen u om ideeën in te dienen over de invulling van het gebouw.

>> Lees verder over De Touwladder


Foto van een vuilnisbak voor hondenpoepWaar moeten vuilnisbakken voor hondenpoep komen? 

In 2018 willen we 20 vuilnisbakken voor hondenpoep plaatsen. Wij zijn op zoek naar de beste plekken voor deze vuilnisbakken en vroegen u om ons daarbij te helpen.

>> Lees verder over vuilnisbakken voor hondenpoep


Afgeronde gespreksonderwerpen

Wilt u weten over welke onderwerpen inwoners in het verleden met ons hebben gepraat?

>> Gespreksonderwerpen uit het verleden

Privacy

We gaan altijd zorgvuldig met door u verstrekte gegevens om. We hanteren daarvoor de veiligheids- en privacyrichtlijnen die voortkomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hierde richtlijnen en regels waar we mee werken.