Gespreksonderwerpen

Wierden.ikpraatmee.nl is online! In de loop van dit jaar worden er op deze website diverse gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening bij nodig hebben. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op: wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Wierden. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten.


Wateroverlast en klimaatverandering

Hevige regenbui in gemeente Wierden

Heeft u wel eens wateroverlast gehad door een extreme regenbui? Welke straten staan onder water na een extreme regenbui? Welke maatregelen tegen wateroverlast hebben uw voorkeur – of juist niet? Wat vindt u onder wateroverlast vallen? En wat vindt u acceptabel? Wij willen het graag weten. Help ons om overstromingen in de toekomst te voorkomen!

Lees verder over wateroverlast en klimaatverandering


Vrijetijdsbesteding in onze gemeente

In september 2017 deden 125 mensen mee aan het onderzoek over vrijetijdsbesteding. De resultaten zijn bekend.

Lees verder


Onderhoud van uw straat en het groen in uw buurt

In juli en augustus van 2017 deden 161 mensen mee aan een onderzoek over onderhoud van groen en straat. Wilt u weten wat de resultaten zijn?

Lees verder


Privacy

We gaan altijd zorgvuldig met door u verstrekte gegevens om. We hanteren daarvoor de veiligheids- en privacyrichtlijnen die voortkomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hierde richtlijnen en regels waar we mee werken.