Gespreksonderwerpen

Op wierden.ikpraatmee.nl worden regelmatig gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening bij nodig hebben. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op: wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Wierden. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten.


Online enquête over fietsen

De Fietsersbond organiseert ‘Fietsstad 2020’, een landelijke verkiezing waarbij fietsers gevraagd wordt naar hun ervaring met het fietsen in hun eigen dorp of stad. Daarvoor kun je van 13 augustus tot en met 31 oktober 2019 een eenvoudige online enquête invullen op www.fietsstad.nl. Zo draag je niet alleen bij aan een beter fietsklimaat in onze gemeente, maar maak je ook nog eens kans op een elektrische fiets!

Ga nu naar www.fietsstad.nl  en vul de enquête in!


Enquête voor jongeren: Wat wil jij?

Wat vind jij van je dorp? Hoe vul jij je vrije tijd in? Om te achterhalen hoe jongeren in de gemeente Wierden hierover denken, kunnen zij tot 20 oktober 2019 een enquête invullen. De resultaten worden gebruikt om activiteiten te organiseren die aansluiten bij hun behoefte en interesses.

>> Lees verder


Afgeronde gespreksonderwerpen

Wilt u weten over welke onderwerpen inwoners in het verleden met ons hebben gepraat?

>> Gespreksonderwerpen uit het verleden