Gespreksonderwerpen

Op wierden.ikpraatmee.nl worden regelmatig gespreksonderwerpen toegevoegd, waar wij uw mening bij nodig hebben. Het gaat daarbij altijd om actuele onderwerpen die van invloed zijn op: wonen, werken, welzijn en mogelijkheden in de gemeente Wierden. U kunt zelf bepalen welk onderwerpen u aanspreken en waar u over mee wilt praten.


Enquête over inzameling van afval

Op 1 januari 2018 is de inzameling van afval in onze gemeente veranderd. Inmiddels is dat een half jaar geleden, en wij zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Bent u blij met uw groene container? Worden uw containers vaak genoeg geleegd? Bent u bereid om meer te betalen als ze vaker worden geleegd? Wat vindt u van de klantenservice van Twente Milieu? Wij willen het graag weten!

>> Lees verder over de afval-enquête


Heeft u een idee voor de invulling van De Touwladder?

U kent het vast wel, het karakteristieke gebouw aan de Schoolstraat in Wierden waar nu nog basisschool De Touwladder in zit. Na de zomervakantie komt het grotendeels leeg te staan. Wij vroegen u om ideeën in te dienen over de invulling van het gebouw.

>> Lees verder over De Touwladder

Foto van een vuilnisbak voor hondenpoep


Afgeronde gespreksonderwerpen

Wilt u weten over welke onderwerpen inwoners in het verleden met ons hebben gepraat?

>> Gespreksonderwerpen uit het verleden

Privacy

We gaan altijd zorgvuldig met door u verstrekte gegevens om. We hanteren daarvoor de veiligheids- en privacyrichtlijnen die voortkomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hierde richtlijnen en regels waar we mee werken.