Denk mee over de centra in de gemeente

In onze gemeente werken we hard aan de toekomst van de dorpscentra van Enter en van Wierden. in het voorjaar van 2021 hebben we voor beide dorpscentra een eigen centrumvisie gemaakt in samenspraak met de ondernemers in het centrum. Die visies gaan we in het najaar van 2021 verder uitwerken.

Nu we de centrumvisies gaan omzetten in concrete plannen, willen we uiteraard ook weten hoe onze inwoners op dit moment denken over onze dorpscentra. In 2019 heeft u wellicht meegedaan aan het koopstromenonderzoek, dat we hebben gebruikt voor het opstellen van de centrumvisies. Door de coronacrisis is er echter veel veranderd. Ook hebben wij nog een aantal aanvullende vragen.

Daarom vragen wij u opnieuw om uw mening. Uw antwoorden gebruiken we voor de uitvoering van de centrumvisies en we gaan ze ook gebruiken voor onze visie op detailhandel in het algemeen, de retailvisie.


Hoe kon u meepraten?
U kon t/m 6 september 2021 deelnemen aan het onderzoek over de centra van Wierden en Enter. Veel inwoners uit de gemeente Wierden hebben de vragenlijst ingevuld. We zijn momenteel druk bezig met het verwerken van de resultaten. 


Wat doen we met de resultaten
De resultaten uit deze vragenlijst nemen we mee in de verdere uitwerking van de centrumvisies voor Wierden en Enter en in de retailvisie. Daarnaast zullen de belangrijkste uitkomsten van deze vragenlijst worden teruggekoppeld via Wierden.Ikpraatmee.nl.