Toekomstvisie

Onderzoek toekomstvisie Wierden

Denk mee over de toekomstvisie voor onze gemeente

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig? Hoe zorgen wij ervoor dat de gemeente Wierden vitaal en aantrekkelijk blijft, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren? Welke kant moet het op met de gemeente Wierden in de toekomst?


Welke kant moet het volgens u op?

Wij zijn benieuwd naar uw mening over onderwerpen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat. We hebben een vragenlijst opgesteld waarin de volgende thema’s zijn opgenomen: Buitengebied, Duurzame energie, Natuur, landschap en openbaar groen, Ondernemen & werken, Participatie, Sociale leven, Verkeer, Wonen.


Samen de toekomstvisie maken

We hopen dat u en veel andere inwoners de vragenlijst invullen. De uitkomsten leveren belangrijke informatie en inzichten op die we meenemen in de, door ons op te stellen, toekomstvisie. We maken een toekomstvisie waarin we belangrijke keuzes vastleggen. Een visie op de gehele gemeente Wierden waarin duidelijk wordt welke kant het op gaat.


Doe ook mee en start de vragenlijst

Laat ons weten welke kant het volgens u op moet met uw gemeente. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs. De enquête is anoniem, u kunt dus vrij uw mening geven. U kunt de vragenlijst tot en met 8 oktober invullen. Klik hiernaast (of hieronder voor smartphonegebruikers) op Start enquête om te beginnen.