Hoe werken we aan meer biodiversiteit?

Meer verschillende planten, dieren en insecten

We willen in onze gemeente graag werk maken van meer biodiversiteit. Dus een grotere verscheidenheid aan planten, dieren en insecten. Er zijn veel verschillende maatregelen en initiatieven die we daarvoor kunnen nemen. Bijvoorbeeld:

  • Aanpassingen in het openbaar groen
  • Bermen die we van andere planten voorzien
  • Aanpassingen in de natuurgebieden in onze gemeente

Waarom meer biodiversiteit

Natuur met meer biodiversiteit is aantrekkelijker voor mens en dier. Ander voordeel is bijvoorbeeld ook dat een processierupsenplaag veel minder groot zal worden. Het realiseren van meer biodiversiteit kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig van inwoners, ondernemers, grondeigenaren en boeren. In dit verband willen we nu van jou als inwoner horen, wat jij vindt van meer biodiversiteit in onze gemeente en of je daar ook een rol voor jezelf bij ziet.


De vragenlijst is inmiddels gesloten

In de maand februari stond de vragenlijst open. We ontvingen van meer dan 500 inwoners antwoorden. Hartelijk dank daarvoor!


Wat gaan we met de uitkomsten doen

De resultaten gebruiken we om inzicht te krijgen in hoe we als gemeente samen met jou als inwoner de gemeente Wierden biodiverser kunnen maken. Binnenkort worden de resultaten op Wierden.Ikpraatmee gepubliceerd.