In gesprek over afval

Van 2 oktober tot en met 18 oktober 2020 ging de gemeente Wierden online in gesprek met 747 inwoners die in laagbouw wonen. Via een vragenlijst op het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl konden zij hun mening geven over het huidige afvalbeleid. Inwoners die in hoogbouw wonen, ontvingen een brief met een aantal vragen over de afvalvoorzieningen voor hoogbouwbewoning.

Achtergrond onderzoek

In 2018 voerden wij het nieuwe afvalbeleid (diftar) in. We zijn erg tevreden over het huidige afvalbeleid en het afvalscheidingsgedrag van onze inwoners. Uit eerder gehouden onderzoeken maken wij op dat onze inwoners over het algemeen ook tevreden zijn over het gewijzigde afvalbeleid. 

Sinds de invoering hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd op ons afvalbeleid. Zo hebben we een aantal maatwerkoplossingen ingevoerd om meer te voldoen aan de wensen en behoeften van onze inwoner. Zo hebben we ons afvalbeleid beter afgestemd op luierafval en werd de indeling van de afvalstoffenheffing herzien. We willen ons afvalbeleid constant verbeteren en actualiseren en daarom waren wij erg benieuwd naar uw gebruik en mening op het gebied van GFT-afval en verpakkingsafval.

Resulaten enquête

Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de deelnemers aangeeft tevreden te zijn over het huidige GFT-beleid. Een inzameling van 1x per 3 weken blijkt voor een groot aantal mensen vaak  genoeg. Slechts 11% weet niet welk (verpakkings)afval in de verpakkingscontainer hoort. Verder geeft 68% van de deelnemers aan geen gebruik te maken van de openbare verzamelcontainers voor plasticafval. 

Benieuwd naar mee uitkomsten van de enquête? Lees dan de rapportage:

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het huidige afvalbeleid te verbeteren We nemen de uitkomsten mee in het evaluatietraject en bespreken deze met de projectgroep afval.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het huidige afvalbeleid te verbeteren We nemen de uitkomsten mee in het evaluatietraject en bespreken deze met de projectgroep afval.

Op de hoogte blijven van andere onderzoeken?

Wilt u meedoen aan andere onderzoeken van de gemeente Wierden? Meld u dan hier aan voor Wierden.Ikpraatmee.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor nieuwe onderzoeken en kunt meedoen aan discussies en peilingen.