Praat mee over het verkeer en vervoer

In gesprek over verkeer en vervoer in de gemeente Wierden

De gemeente Wierden werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dat plan staan alle plannen, regels en toekomstvisies op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Wierden. Als inwoner bent u dagelijks onderdeel van het verkeer in onze gemeente en daarom vroegen we u in het najaar van 2020 om mee te denken via het platform Ikpraatmee.

Enquête gesloten - 618 deelnemers

Van 23 oktober tot 9 november 2020 kon u deelnemen aan het onderzoek over verkeer en vervoer. 618 mensen hebben dat ook gedaan. Zij lieten ons weten hoe zij denken over de toekomst van verkeer en vervoer in onze gemeente. Zij gaven aan welke thema’s zij belangrijk vinden, wat er goed gaat op het gebied van verkeer en vervoer en wat er beter kan. Daarnaast konden zij op een interactieve kaart onveilige verkeerssituaties aangeven.

De resultaten van het onderzoek

Deelnemers aan het onderzoek gaven onder andere aan welke thema’s zij belangrijk vinden, wat er goed gaat en water beter kan. Daarnaast konden zij op een interactieve kaart onveilige verkeerssituaties aangeven. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek vindt u in het publieksrapport:

>> Publieksrapport Verkeer en vervoer

Wat doen we met de resultaten?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van enquête voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de hoogte blijven van andere onderzoeken?

Wilt u in de toekomst meedoen aan onderzoeken van de gemeente Wierden? Meld u dan aan voor Wierden.Ikpraatmee.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor nieuwe onderzoeken en kunt meedoen aan discussies en peilingen.