Enquête 'Wat wil jij'

Wat vind jij van je dorp? Hoe vul jij je vrije tijd in? Om te achterhalen hoe jongeren in de gemeente Wierden hierover denken, kunnen zij tot 20 oktober 2019 een enquête invullen. De resultaten worden gebruikt om activiteiten te organiseren die aansluiten bij hun behoefte en interesses.

De enquête richt zich op jongeren in de gemeente Wierden tussen de 10 en 21 jaar en is een initiatief van de stichting De Welle en de gemeente Wierden. Om ook leerlingen van groep 8 bij dit onderzoek te betrekken, bezochten jongerenwerkers van De Welle eind september alle basisscholen in de gemeente Wierden. De ingevulde vragenlijsten geven al een goed beeld van hun behoeften en vrijetijdsbesteding. Daarnaast komen onderwerpen aan bod, als hobby`s, sport, keten en jongerengemeenteraad.

Wil je ook jouw mening geven? Vul dan vóór 20 oktober 2019 de enquête in!

>> Enquête 'Wat wil jij'