Samen aan zet voor een toekomstbestendige en duurzame gemeente Wierden

Door de opwarming van de aarde verandert ons klimaat. Dat heeft allerlei gevolgen: de zeespiegel stijgt bijvoorbeeld, het weer wordt extremer en sommige delen van de aarde worden droger. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse inspanningen voor nodig. Het gebruik van duurzaam opgewekte energie is hierbij belangrijk.  


De gemeenteraad wil samen stappen zetten

Om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering willen wij bevorderen dat het energieverbruik in onze gemeente omlaag gaat en deels ook duurzaam wordt opgewekt, daarom hebben wij als gemeenteraad doelstellingen voor duurzame energieopwekking vastgesteld. Als gemeenteraad willen wij dat in 2024 minimaal 20% van het energieverbruik duurzaam wordt opgewekt in de gemeente Wierden. Het doel is om daarna nog verder te groeien, zodat de gemeente in 2050 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Met elkaar staan we voor een grote opgave. Met een afwachtende houding gaan wij de doelstellingen zeker niet halen en dus wordt het tijd om samen stappen te zetten. Gemeente, inwoners en ondernemers zijn aan zet.


Hoe denkt u over duurzaamheid?

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en klimaat, maar ook over hoe we met onze grondstoffen omgaan. Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner tegenover duurzaamheid en duurzame energieopwekking staat.

  • Wat verstaat u bijvoorbeeld onder duurzaamheid?
  • Weet u hoe u een steentje kunt bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering?
  • Kent u de verschillende vormen van duurzame energieopwekking en hoe staat u hier tegenover?

Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen over duurzaamheid hebben we een enquête opgesteld. Het zou fijn als u de vragenlijst wilt invullen, dit kost u ongeveer 10 minuten tijd. U kunt de vragenlijst tot en met zondag 10 februari 2019 invullen. 


Hoe kunt u meedoen?

  1. Bent u al deelnemer aan Wierden.Ikpraatmee?
    Klik op de knop 'Start Enquête'. Na inloggen kunt u vervolgens de vragen beantwoorden*
  2. Bent u nog geen deelnemer aan Wierden.Ikpraatmee?
    Registreer dan eerst hier als deelnemer. Daarna kunt u de vragen invullen*

* Invullen van de enquête is anoniem. Antwoorden zijn niet naar uw persoon te herleiden!


Wat gaan we met de uitkomsten van de enquête doen?

De uitslag van de enquête bespreken wij in de gemeenteraad en nemen we mee in de vervolgstappen die we kunnen zetten om onze duurzame doelstellingen te halen. We zullen daarna ook weer het gesprek met u daarover zoeken.