Wat zijn jouw woonwensen als starter?


Enquête gesloten

Starters in de gemeente Wierden konden  de  enquête van 11 mei t/m 14 juni 2020 invullen. Maar liefst 270 starters uit de gemeente Wierden maakten gebruik van de mogelijkheid om hun woonwensen kenbaar te maken.

>>> Download hier de publieksrapportage uitkomsten woonwensenonderzoek


Ben je een jonge starter op de woningmarkt? 

Het woningaanbod voor (jonge) starters is een gevoelig punt in onze gemeente. Wij horen vaak dat jongeren langer thuis blijven wonen, omdat er te weinig (passende) starterswoningen zijn. Of dat jonge mensen naar Almelo of Bornerbroek trekken, omdat ze daar wél een betaalbare woning kunnen vinden die bij hun wensen past. Als gemeente willen we ons woningaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van toekomstige bewoners. Daarom willen we graag weten wat jouw woonwensen zijn.

  • Wat is je huidige woonsituatie en wat zijn jouw woonwensen voor de toekomst?
  • Gaat je voorkeur uit naar een huur- of koopwoning?
  • Naar welk type woning ben je op zoek?
  • Wat maakt het wonen in de gemeente Wierden aantrekkelijk?
  • En hoe ga je dan op zoek?

We horen graag hoe jij hierover denkt!

Hoe kon ik meedoen aan het onderzoek?

Om jouw woonwensen (en die van andere starters) in kaart te brengen, hebben we een vragenlijst opgesteld. Het invullen kost je maximaal 10 minuten en is natuurlijk volledig anoniem. De vragenlijst invullen kon tot en met 14 juni 2020.

Wie zijn starters...

Met starters bedoelen wij mensen die voor het eerst naar een zelfstandige woning verhuizen en daarbij geen zelfstandige woonruimte achterlaten. Ze worden hoofdbewoner van de nieuwe woning. Zij kunnen verhuizen vanuit het ouderlijk huis of vanuit een onzelfstandige woning (bijv. een studentenhuis). In de vragenlijst wordt specifiek ingegaan op de gemeente Wierden, met haar kernen Wierden, Enter, Hoge Hexel en buitengebied.

Wat doen we met de resultaten?

Met de uitkomsten van dit onderzoek krijgen we een beeld van de (toekomstige) woonwensen van jonge starters binnen de gemeente Wierden. Ook zal blijken in hoeverre het huidige woningaanbod en de woonomgeving van de gemeente Wierden past bij de woonwensen van starters. Na de zomer gaan we met projectontwikkelaars en woningcoöperatie Reggewoon in overleg over welke woningen er in de toekomst nodig zijn. De verzamelde input gebruiken we bij het maken van (nieuw) woonbeleid, passend bij de wensen en behoeften van onze inwoners. De uitkomsten plaatsen we op www.wierden.ikpraatmee.nl.

Op de hoogte blijven van andere onderzoeken?

Wil je ook meedoen aan andere onderzoeken van de gemeente Wierden? Meld je dan hier aan voor wierden.ikpraatmee.nl! Je krijgt dan een uitnodiging voor nieuwe onderzoeken en kunt meedoen aan discussies en peilingen.