Wateroverlast en klimaatverandering (2017)

Heeft u wel eens wateroverlast gehad door een extreme regenbui? Welke maatregelen tegen wateroverlast hebben uw voorkeur – of juist niet? Wat vindt u onder wateroverlast vallen? En wat vindt u acceptabel? Wij wilden het graag van u weten.

Waarom dit onderzoek?

Als gevolg van klimaatverandering gaat het in de toekomst steeds vaker en harder regenen en neemt het risico op overstromingen toe. Als gemeente willen we daarop voorbereid zijn.

Daarom hebben we inwoners van de gemeente Wierden gevraagd waar water blijft staan na een regenbui. Ook hebben we computerprogramma’s gebruikt die extreme buien simuleren.

Nu we weten waar de risico-plekken zijn, willen we maatregelen nemen om in de toekomst problemen te voorkomen. Maar dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Daar hebben we u nodig. Vandaar dat aan u hebben gevraagd welke maatregelen uw voorkeur hebben, wat u daarvoor over heeft en wat u zelf zou willen/kunnen doen.

Resultaten onderzoek

Meer dan 50% van de inwoners heeft het afgelopen jaar minimaal 1x wateroverlast ervaren - in Wierden meer dan in Enter en het buitengebied. Veel mensen doen zelf al iets om de kans op wateroverlast te verminderen of willen dat wel doen als ze weten hoe het moet. Meer weten? Lees dan het publieksrapport!

Publieksrapport onderzoek wateroverlast

 
  Foto van ondergelopen straat en mensen die met hun voeten in het water staan.

Wat doen we met de resultaten?

Op woensdag 10 januari 2018 hebben we de resultaten van dit onderzoek samen met andere informatie over de risico's rondom klimaatverandering gepresenteerd aan de gemeenteraad.
In het voorjaar van 2018 gaan we mensen informeren over wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen.
Daarnaast wordt de informatie uit het onderzoek gebruikt om een (riolerings)plan te maken voor de periode 2020-2050.

Hoe kunt u meepraten?

U kunt helaas niet meer meedoen aan dit onderzoek. Goede ideeën kunt u natuurlijk altijd inzenden via het ideeënformulier.