Update naamgeving voet- en fietspaden in de gemeente Wierden

(update januari 2021)

In de maand januari van 2020 hebben wij diverse suggesties ontvangen voor de naamgeving van de voet- en fietspaden in onze gemeente. Hiervoor willen wij alle deelnemers hartelijk danken! Helaas moeten wij u laten weten dat er nog geen beslissing is genomen over de namen van de (fiets)paden.

Voor de Corona-crisis hebben we veel van uw ideeën kunnen verwerken, maar hebben we het helaas niet kunnen afronden. In de zomer van 2020 hebben we het weer opgepakt. De Commissie naamgeving heeft de resultaten van het onderzoek besproken, maar er is nog geen definitief voorstel voor nieuwe namen voor de (fiets)paden. De coronacrisis maakt dat we als gemeente prioriteiten moeten stellen. De procedure rondom de naamgeving van fietspaden loopt door, maar in een langerzamer tempo dan van te voren was ingepland. Dat spijt ons en wij vragen om uw begrip.

Zodra er een beslissing is genomen over de nieuwe namen van de (fiets)paden laten wij u weten wat de uitkomst is geworden en maken wij de winnaars bekend.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(datum: januari 2020)

Help mee met de naamgeving van fiets- en voetpaden

De commissie Naamgeving gaat ideeën ophalen voor de naamgeving van vrijliggende voet- en fietspaden in en rond de kernen Wierden en Enter. Deze paden krijgen een naam om de veiligheid en bereikbaarheid nog beter te maken in de gemeente Wierden, voor wandelaars en fietsers, maar vooral ook voor de hulpdiensten. Heeft u een idee voor een naam voor 1 of meerdere voet- en fietspaden? Dan kunt u van 1 januari t/m 31 januari 2020 uw ideeën insturen. 

>> Ideeën insturen

Om welke voet- en fietspaden gaan het?

Hieronder staan een aantal gebieden omschreven, in deze gebieden liggen de verschillende voet- en fietspaden. Ook kunt u hieronder een plattegrond downloaden, zodat u precies weet welke voet- en fietspaden u een naam kunt geven.

Enter

Wierden

Richtlijnen/algemene voorwaarden

Heeft u een mooi idee voor een naam (of meerdere namen) en wilt u meedoen? Hou dan wel rekening met onderstaande richtlijnen en voorwaarden voor het insturen van uw idee:

 • De naam van het pad moet passen bij de omgeving
 • Het pad mag niet vernoemd worden naar mensen
 • De naam moet eindigen op het woord: pad
 • Paden die in elkaars verlengde liggen mogen dezelfde naam krijgen.
 • Voor de twee noordelijkste vijvers bij de Weuste mag ook een naam bedacht worden.
 • Alleen inwoners uit de gemeente Wierden mogen ideeën/een idee inzenden.
 • Uit de inzendingen worden de drie meest originele namen worden gekozen.
 • U mag zelf kiezen voor welk pad(en) u een idee inzend.
 • Achteraf mogen we een foto maken van de winnaar en gebruiken voor diverse publicaties.
 • Uiteindelijk adviseert de commissie het college welke naam bij welk pad komt.
 • In februari 2020 maken we de drie winnaars bekend op www.wierden.ikpraatmee.nl.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wat doen we met de resultaten?

Onze gemeente kent een commissie Naamgeving, die advies geeft over namen voor nieuwe straten, wijken en gemeentelijke gebouwen. Deze commissie gaat alle inzendingen doornemen en uiteindelijk adviseert de commissie het college welke naam bij welk pad komt. Uit de inzendingen worden de drie meest originele namen gekozen en zij ontvangen een presentje als dank. De uitkomsten plaatsen wij op www.wierden.ikpraatmee.nl.

Op de hoogte blijven van andere onderzoeken?

Wilt u ook meedoen aan andere onderzoeken van de gemeente Wierden? Meld u dan aan voor wierden.ikpraatmee.nl! U krijgt dan een uitnodiging voor nieuwe onderzoeken en kunt meedoen aan discussies en peilingen.