In gesprek over afval

In 2018 voerden wij het nieuwe afvalbeleid (diftar) in. We zijn erg tevreden over het huidige afvalbeleid en het afvalscheidingsgedrag van onze inwoners. Uit eerder gehouden onderzoeken maken wij op dat onze inwoners over het algemeen ook tevreden zijn over het gewijzigde afvalbeleid. 

Sinds de invoering hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd op ons afvalbeleid. Zo hebben we een aantal maatwerkoplossingen ingevoerd om meer te voldoen aan de wensen en behoeften van onze inwoner. Zo hebben we ons afvalbeleid beter afgestemd op luierafval en werd de indeling van de afvalstoffenheffing herzien. 

Actualiseren beleid

Binnen ons huidige beleid blijven we ons focussen op mogelijkheden voor verbetering van het afvalbeleid. Zo kijken we naar verbeteropties voor GFT scheiding binnen de hoogbouw, onderzoeken we of de inzameling GFT laagbouw verbeterd kan worden. Ook kijken we of we met een aantal kleine maatregelen en betere voorlichting over afvalscheiding de vervuilingsgraad van het verpakkingsmateriaal kunnen verminderen. 

Meepraten over het afvalbeleid

Als gemeente zijn wij erg benieuwd naar uw gebruik en mening op een aantal punten in het kader van ons afvalbeleid. Daarom horen we graag meer van u. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Wij vragen maximaal 5 minuten van uw tijd om deze vragen te beantwoorden.

Hoe praat u mee?

U kunt tot en met 16 oktober deelnemen aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek is natuurlijk volledig anoniem.

>> Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het huidige afvalbeleid te verbeteren. De belangrijkste uitkomsten delen wij via Wierden.Ikpraatmee.nl. 

Op de hoogte blijven van andere onderzoeken?

Wilt u meedoen aan andere onderzoeken van de gemeente Wierden? Meld u dan hier aan voor Wierden.Ikpraatmee.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor nieuwe onderzoeken en kunt meedoen aan discussies en peilingen.