18
dec

Gebouw Touwladder krijgt nieuwe invulling

Via wierden.ikpraatmee.nl konden inwoners en organisaties meepraten over de invulling van het gebouw. Er zijn 176 inzendingen van zowel inwoners als organisaties ontvangen met in totaal 225 ideeën en aanvragen voor een multifunctioneel gebruik. Vervolgens is er informatie opgevraagd bij organisaties die invulling kunnen geven aan deze kansrijke ideeën.

Uitkomst wierden.ikpraatmee.nl

Het resultaat van wierden.ikpraatmee.nl zijn twaalf concrete aanmeldingen voor één of meerdere ruimten in de Touwladder. Met deze twaalf organisaties/personen heeft de gemeente Wierden een persoonlijk gesprek in het pand gehad. In het vragenformulier was aangegeven dat de gemeente per ruimte op zoek is naar een hoofdhuurder. De hoofdhuurder kan de ruimte onderverhuren aan andere organisaties en partijen. Uiteindelijk zijn vier partijen geschikt als hoofdhuurder en kunnen ze alle vier conform hun behoefte en voorkeur worden gehuisvest.

Nieuwe invulling Touwladder

BSO Columbus junior zit op dit moment al in het pand en krijgen dezelfde ruimten aangeboden. De andere ruimten worden aangeboden aan Dievers (kleinschalige dagbesteding voor verstandelijk beperkten in combinatie met naschoolse opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs), Kunstenaar - Art (atelierruimte met workshops) en De Poel Coaching (begeleiding/coaching van hoogbegaafden). Er is nog één kleine ruimte (ruim 20 m²) beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij de gemeente Wierden via bouwenenwonen@wierden.nl.

Vervolg traject

Het gebouw wordt verbouwd en verduurzaamd zodat het gebouw toekomstbestendig is. Denk hierbij aan zonnepanelen, warmtepomp en isolatiemaatregelen. Ook komt er een lift om het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken. Voordat het zover is, moet de gemeenteraad eind januari 2019 de financiële middelen beschikbaar stellen. Daarna kan de aanbesteding beginnen en vervolgens de verbouwing. Als alles volgens planning verloopt, wordt het gebouw voor de bouwvak opgeleverd.

Nieuwe naam voor de Touwladder

Voor het nieuwe multifunctionele gebouw in Wierden moet een toepasselijke naam komen. Het gebouw heeft vanaf medio jaren vijftig tot aan de eeuwwisseling de naam Hemmelgaard gehad. Daarna is het De Touwladder geworden. Begin dit voorjaar wil de gemeente met een prijsvraag de inwoners en belanghebbende een stem geven voor het bedenken van een nieuwe naam. Tijdens de officiële opening (zomer 2019) wordt de nieuwe naam van het pand onthuld. Meedoen met deze prijsvraag? Houd www.wierden.nl en www.wierden.ikpraatmee.nl in de gaten.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!