18
apr

Grote meerderheid voelt zich veilig in Wierden

Voor een deel is het beeld dat uit landelijke onderzoeken naar voren komt bevestigd, maar de uitslag geeft ons ook nieuwe inzichten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de jongere inwoners (onder 25 jaar) ondervertegenwoordigd zijn. Desondanks kunnen we door de grote hoeveelheid deelnemers wel betrouwbare uitspraken doen over de uitkomsten.

Veiligheidsgevoel
De meeste inwoners (86%) voelen zich veilig in onze gemeente. Mensen vinden over het algemeen dat ze in een prettige buurt wonen en voelen zich zelden onveilig, zelfs in het donker. Woninginbraak is en blijft nog steeds een belangrijk thema in onze gemeente. In het prioriteitenlijstje staat woninginbraak ook met stip op nummer 1.

Criminele activiteiten
De deelnemers aan de enquête achten de kans op criminele activiteiten zoals hennepteelt, witwassen, zorgfraude of digitale fraude niet erg groot in hun woongemeente. Het is daarom niet verrassend dat deze vormen van criminaliteit niet hoog op het prioriteitenlijstje staan. Deze vormen van ondermijning komen wel degelijk voor in de gemeente Wierden, maar inwoners erkennen deze minder.

Aanvullende opmerkingen
Aan het eind van de enquête was er ruimte voor aanvullende opmerkingen met betrekking tot veiligheid. Daaruit kwamen een aantal thema’s naar voren. Het meest voorkomende antwoord ging over de verkeersveiligheid. Verder werd er gesproken over straatverlichting, overlast van onder andere hangjongeren en zichtbaarheid politie/BOA.

Het volledige publieksrapport leest u hier.Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!