14
apr

Koopzondag blijft ongewijzigd

De belangrijkste uitkomsten, van beide onderzoeken, hebben we in een overzicht voor uw samengevat en kunt u zien in de publieksrapportage

Inwoners
In totaal hebben 1011 inwoners de korte enquête ingevuld. Daarvan gaf 57% aan wel eens boodschappen te doen op zondag. Een op de drie geeft aan principieel tegen de koopzondag te zijn, waarbij geloofsovertuiging een belangrijke reden is. Daarnaast geven veel mensen als reden dat ze ondernemers ook een dag rust in de week gunnen.

Opvallend is dat een meerderheid (55%) geen behoefte heeft om te winkelen op zondag. Niet in de winkelcentra van Wierden of Enter, maar ook niet ergens anders. Verder vindt 48% dat winkeliers vooral zelf moeten kunnen bepalen of ze op zondag hun deuren willen openen. Het onderscheid dat er in de verordening wordt gemaakt tussen levensmiddelenwinkels en non-foodsector vinden zij dus overbodig.

Winkeliers
Van de ruim 190 winkeliers die we in onze gemeente hebben, namen 49 winkeliers de moeite om de enquête in te vullen. Bijna alle supermarkten deden mee aan de enquête en 70% van de respondenten zijn winkeliers die een non-foodwinkel runnen. In de winkeltijdenverordening wordt ook onderscheid gemaakt tussen levensmiddelenwinkels en non-foodwinkels en dat onderscheid vindt 61% prima.

Een op de drie ondervraagde winkeliers is open op zondag. Van die winkeliers is 50% tevreden over de openingstijden. Zij die niet tevreden zijn willen over het algemeen liever eerder hun winkel kunnen openen. Winkeliers die op zondag open zijn, zijn over het algemeen tevreden met effect van de koopzondag op hun bezoekersaantallen en omzet.

Hoe verder?
Uw mening over de winkeltijden is gebruikt voor de evaluatie van de winkeltijdenverordening die sinds januari 2019 van kracht is. Het college van burgemeester en wethouders ziet naar aanleiding van de evaluatie geen reden om de winkeltijdenverordening aan te passen, zo is besloten op 14 april 2020. Dit betekent dat de levensmiddelenwinkels, zoals supermarkten, iedere zondag van 12.00-18.00 uur hun deuren mogen openen. Voor non-foodwinkels geldt nog steeds dat zij 12 zondagen per jaar open mogen tussen 12.00-18.00 uur. Terug naar overzicht