10
sep

Starters op de woningmarkt willen het liefst een woning in hun eigen dorp

Bijna alle jongeren tot 23 jaar (98%) uit de gemeente Wierden gaan binnen nu en 5 jaar op zoek naar een woning. 

Van 11 mei t/m 14 juni 2020 ging de gemeente Wierden in gesprek met 270 starters uit de gemeente Wierden over hun (toekomstige) woonwensen. Via een vragenlijst op het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl konden zij hun mening geven. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente zien in hoeverre het huidige woningaanbod en de woonomgeving van de gemeente Wierden passen bij de woonwensen van starters. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Zoeken naar een geschikte woning

Het onderzoek toont aan dat veel starters op zoek zijn of gaan naar een woning in dezelfde kern als waar zij nu wonen. Wanneer er onvoldoende geschikte en/of betaalbare woningen worden aangeboden in de gemeente Wierden, gaat bijna de helft van de deelnemers op zoek naar een woning buiten de gemeente Wierden. De meeste geven aan dit liever niet te willen. Het is daarom ook niet zo gek dat ook dit jaar de gemeente Wierden weer de beste woongemeente van de provincie Overijssel is (onderzoek Elsevier 2020).

Een kwart van de deelnemers is nú op zoek naar een woning. Met name veel jongeren (tot 23 jaar) zijn nu op zoek naar een woning. Van alle deelnemers aan het onderzoek is 68% (184 deelnemers) nu op zoek naar een woning of verwacht binnen vijf jaar een woning te gaan zoeken. Van de deelnemers tot 23 jaar geldt dat zelfs voor 98%!

Kopen of huren?

Het onderzoek toont aan dat 72% van de deelnemers een voorkeur heeft voor een koopwoning. Dat geldt met name voor de leeftijdsgroep 23 tot 35 jaar (81%). Slecht 13% van hen heeft interesse in een huurwoning. Het gaat vooral om jongeren tot 23 jaar die de voorkeur hebben voor een huurwoning (35%).

Naar welk type woning op zoek?

Het onderzoek toont aan dat de respondenten geen sterke voorkeur hebben voor een nieuwbouwwoning of bestaande woning. Het grootste deel van deelnemers is op zoek naar een rijtjeswoning, tussenwoning of hoekwoning. Appartementen zijn alleen gewild bij jongeren die op zoek zijn naar een woning in het centrum van Wierden.

Voorzieningen in de buurt van de gewenste woning

Opvallend is dat ongeveer een derde (35%) van de deelnemers het niet belangrijk vindt dat er een trein of busstation aanwezig moet zijn in de buurt van hun woning (22% vindt het wel belangrijk en 43% is neutraal). Een meerderheid (63%) van de respondenten vindt het belangrijk dat er een winkelcentrum in de buurt van zijn/haar woning is. Een doorslaggevende factor in de woningkeuze van starters is de veiligheid, dit geeft 64% aan.

Wat doen we met de uitkomsten?

Wethouder Johan Coes vertelt: “Twee jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar duurzaam wonen en naar de woonwensen van ouderen. Ik ben blij dat we nu ook beter zicht hebben op de wensen van starters op de woningmarkt. Het woningaanbod voor jongeren is namelijk al jaren een gevoelig punt in onze gemeente.” Wethouder Coes vervolgt: “Na de zomervakantie spreken we met projectontwikkelaars en woningcorporatie Reggewoon. We bespreken dan welke woningen er in de toekomst nodig zijn. Dankzij dit onderzoek weten we dat beter en zullen hier afspraken over maken.”

Meer weten?

Download hier de publieksrapportage met de belangrijkste uitkomsten van het woonwensen onderzoek dat onder starters van de gemeente Wierden is gehouden.Terug naar overzicht

Reacties

De heer Henk Catsburg

Ik wil een woning vrij maken als er een nieuwe leeftijd bestendige koop mwoning voor terug kan kopen.

Log in om een reactie kunnen plaatsen!