14
apr

Van enquête over verkeer en vervoer tot vastgesteld mobiliteitsplan

618 deelnemers dachten mee over de toekomst van verkeer en vervoer in de enquête. De gemeente heeft de uitkomsten van enquête gebruikt voor het opstellen van het mobiliteitsplan dat inmiddels is goedgekeurd door de gemeenteraad. Wel heeft de discussie over fietspaden geleid tot een aanpassing in het plan. De gemeenteraad heeft namelijk aangegeven voorrang te willen geven aan een oplossing voor de Ypeloweg. Er moet onderzoek komen naar de subsidiemogelijkheden voor aanleg van een recreatiefietspad op het tracé van het vrijliggend fietspad aan de Ypeloweg. 

>> Lees hier het mobiliteitsplan

De enquête over verkeersveiligheid is tussen 23 oktober en 9 november 2020 gehouden. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek kunt u lezen in het publieksrapport:

>> Publieksrapport Verkeer en vervoerTerug naar overzicht