12
feb

Resultaten onderzoek afval

Uitkomst vragenlijst

We willen ons afvalbeleid constant verbeteren en actualiseren en daarom waren wij erg benieuwd naar uw gebruik en mening op het gebied van GFT-afval en verpakkingsafval. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de deelnemers aangeeft tevreden te zijn over het huidige GFT-beleid. Een inzameling van 1x per 3 weken blijkt voor een groot aantal mensen vaak  genoeg. Slechts 11% weet niet welk (verpakkings)afval in de verpakkingscontainer hoort. Verder geeft 68% van de deelnemers aan geen gebruik te maken van de openbare verzamelcontainers voor plasticafval.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het huidige afvalbeleid te verbeteren We nemen de uitkomsten mee in het evaluatietraject en bespreken deze met de projectgroep afval.Terug naar overzicht